visninger

ico-address Koldalsvegen 18 B, 4700 Vennesla

ico-typeTomannsbolig

ico-size 110/113 m2

kr 1 990 000,-

ico-address Åsvegen 83, 4708 Vennesla

ico-typeEnebolig med hybelleilighet

ico-size 179/201 m2

kr 2 590 000,-

ico-address Nodelandsvegen 16E, 4645 Nodeland

ico-typeSelveierleilighet

ico-size 100/115 m2

kr 2 490 000,-

ico-address Erlevegen 39, 4708 Vennesla

ico-typeTomannsbolig

ico-size 63/63 m2

kr 1 190 000,-

ico-address Slettheiveien 45 - 3B, 4626 Kristiansand s

ico-typeLeilighet

ico-size 57/77 m2

kr 640 000,-