SELGE BOLIG

Vi i Stray & Co Eiendomsmegling har lang erfaring i bransjen og firmaet har røtter tilbake til 1920 tallet da Jørgen Stray startet som første Eiendomsmegler i Kristiansand.

Vi vet at det å selge bolig er en av ditt livs viktigste beslutninger. Store verdier er involvert og det er derfor viktig at din megler har oversikt og kontroll over prosessen.

Vi liker utfordringer. Når noen benytter oss for å selge boligen sin, tar vi det som en utfordring vi vil mestre. Vi legger betydelig arbeid i utarbeidelse av salgsoppgaver. Ikke bare for din skyld som selger, men like mye for vår skyld. Vi vil oppnå best mulig pris slik at våre kunder kan fortelle om den gode service og oppfølging de fikk hos Stray & co Eiendomsmegling, slik at vi kan få flere gode salgsoppdrag.

Vårt mål er at du skal sitte igjen med en følelse at dette var et trygt og ryddig salg. Vi skal kunne se våre oppdragsgivere i øynene også etter at oppdragene er gjennomført, og vite med oss selv at alt ble gjort for å oppnå best mulig pris. Kjøperen av boligen din skal samtidig være fornøyd med handelen. Engasjerte og dyktige meglere.

 

 

STRAY METODEN. BOLIGSALG PÅ 1, 2, 3, 4!

Skal du snart selge boligen din? Er du usikker på hva som bør gjøres før du setter i gang salget? Her forteller vi deg litt om prosessen og gir deg tips og råd om hva som vil lønne seg å gjøre i forkant av et salg.

1. Første møte >> Befaring, verdivurdering og oppdragsavtale

Før boligen blir lagt ut for salg gjennomfører megler en besiktigelse av boligen, tomten og nærområdet. På bakgrunn av eiendommens unike egenskaper, tilbud og etterspørsel i nærområdet, tid på året og markedet generelt, presenterer vi anbefalt fremdriftsplan og strategi for salget. Når oppdragsavtalen er signert starter salgsprosessen. Selv om flere fagfolk blir involvert, er det fremdeles megleren som er din kontaktperson og som koordinerer prosessen videre.

2. Forberedelse >> Dokumenthåndtering, takst, foto og prospekt

I denne fasen innhenter megler alle lovpålagte opplysninger. Dette er dokumenter som beskriver forhold med betydning for eiendommen og nærområdet.

Vi anbefaler at en takstmann gjennomfører en grundig undersøkelse av boligen og at det utarbeides en boligsalgsrapport hvor eventuelt alle feil og mangler blir påpekt. Slik slipper du som selger å bli stilt til ansvar i etterkant. I forkant av fotografering av boligen kan megler gi tips og råd om hvordan møblering og styling av boligen bør være.

På bakgrunn av informasjon fra eier, takstmann og meglerens egen innhenting av opplysninger fra befaring og offentlige dokumenter, utarbeider Stray & Co sin grafiske designer prospekter og annonser av din bolig for å gjøre den mest mulig attraktiv for interesserte kjøpere. Salgsprospektet skal inneholde alle juridiske og økonomiske opplysninger av betydning, opplysninger fra selger og takstmann, samt bilder og plantegninger.

3. Markedsføring >> Annonsering, visning og budrunde

En av de viktigste faktorene når du skal selge boligen din er at den blir sett av markedet og at du får flest mulig interessenter. Din bolig presenteres på internett, i aviser og på vårt salgskontor. I de fleste tilfeller er kjøp av annonsepakker det mest lønnsomme. Her får du jevnlig annonsering i ulike medier helt til boligen er solgt. En godt gjennomført visning er ofte avgjørende for et godt salgsresultat. Vi sørger selvfølgelig for skilting og at de som kommer får et best mulig inntrykk av boligen din. Det er viktig at boligen luftes og at det er ryddig og rent, både utvendig og innvendig. Å klippe gresset, hekker og å rydde utendørs, i garasjer og boder er anbefalt for å skape et godt førsteinntrykk. Etter visning kontakter megler alle som er interesserte i boligen og sørger for at du oppnår best mulig pris. Når bud er mottatt sørger megler for å holde deg og alle dine interessenter løpende informert underveis i prosessen. Vi følger opp budgivere med informasjon og veiledning, og vi informerer og veileder selger etter hvert som budprosessen forløper. Det viktigste i en budrunde er god oppfølging av alle parter. Vi veileder både deg som selger og din kjøper med profesjonelle råd.

4. Salg >> Kontraktsmøte, overtagelse og oppgjør

Megler inviterer kjøper og selger på et felles kontraktsmøte for gjennomgang av kjøpekontrakten. Under kontraktsmøtet gjennomgår vi kontrakten med bilag, og sjekker at selger og kjøper forstår alt innhold. Vi avklarer medfølgende tilbehør, oppgjørsrutiner, rengjøring, strømavlesing og andre forhold rundt overtakelsen.

Overtakelsen og oppgjøret er siste del av boligsalget. Ved overtakelse innbetaler kjøper sluttoppgjøret, og megler bekrefter overfor selger at overtakelse kan finne sted. Selger og kjøper gjennomgår eiendommen, leser av strøm, sjekker utvask og lignende.

Etter at kjøpesum og omkostninger er innbetalt til megler, kan nøkler utleveres til kjøper. Nøkler må ikke utleveres til kjøper før oppgjøret for eiendommen er kommet til meglers klientkonto. Overtakelsesprotokoll signeres og leveres til Stray & Co.

 

Les prisliste

 

Kontakt oss